Diagnostiek kinderen, jongeren en (jong)volwassenen

Wat betekent diagnostiek binnen Sleutelbos?

In Sleutelbos bekijken we uw vraag vanuit verschillende disciplines, we gaan dus multidisciplinair te werk.
Het uitgangspunt in ons diagnostisch onderzoek zijn de noden van de cliënt, het kind of de jongere en van zijn omgeving. We maken steeds opnieuw de afweging of een testafname, gesprek of observatie helpend is binnen de ontwikkeling en/of de opvoeding van het kind of de jongere.

In een diagnostisch onderzoek wordt de ontwikkeling van verschillende domeinen in kaart gebracht: beleving, intelligentie, gedrag, aandacht, motoriek, taal en communicatie.
Op basis van de onderzoeksgegevens, die gebundeld worden in een verslag, wordt door ons een advies gegeven omtrent mogelijke begeleiding en ondersteuning. In samenspraak met een arts of kinder- en jeugdpsychiater kan er tevens een eventuele diagnose gesteld worden.

 We bieden volgende onderzoeken aan:

 • Aandachtsonderzoek
  In een aandachtsonderzoek wordt de selectieve aandacht (gericht kunnen focussen op één aspect), de volgehouden aandacht (langdurig kunnen focussen) en de aandachtscontrole (aandacht kunnen afwisselen tussen verschillende dingen) getest.
 • Belevingsonderzoek
  In een belevingsonderzoek wordt nagegaan hoe je kind naar de wereld rondom zich kijkt en hoe hij/zij zich daarin voelt. Er wordt ingegaan op de gevoelens die je kind ervaart, hoe hij/zij zijn gezin en zijn ruimere omgeving beleeft en hoe hij/zij naar zichzelf kijkt. Indien nodig wordt er een extra observatie (in de praktijk of in de klas) gepland.
 • Intelligentieonderzoek
  De cognitieve mogelijkheden van je kind worden in kaart gebracht en er wordt gekeken naar welke sterktes en zwaktes je kind heeft op cognitief niveau. Er wordt een algemeen intelligentieniveau gemeten.
 • Ontwikkelingsanamnese
  De ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap en bevalling over baby- en kindertijd tot de puberteit en adolescentie maakt hen tot wie ze zijn of worden als volwassenen. Inzicht krijgen op deze ontwikkeling voor domeinen als motoriek, taal en spraak, sociaal-emotioneel, gedrag en communicatie in verschillende omgevingen (thuis, school, vereniging) biedt verklaringen of aanwijzingen bij de verdere diagnostiek of begeleiding.
 • Gedragsonderzoek
  Voornamelijk met behulp van observaties op school of thuis wordt het gedrag van het kind of de jongere in kaart gebracht. Ook gedragsvragenlijsten door de ouders, jongere zelf of leerkrachten ingevuld, kunnen een duidelijk algemeen gedragsprofiel opleveren.
 • Onderzoek naar executieve functies
  Uitvoerende functies als plannen, organiseren, initiatief nemen of werkgeheugen zijn in het dagelijks leven en bij het studeren of werken essentieel om tot resultaten te komen. We brengen deze vaardigheden in kaart als onderdeel van diagnostiek naar o.m. ASS of ADHD, of als onderdeel van (studie)begeleiding.
 • Onderzoek naar leerproblemen
  Bij Sleutelbos kun je terecht voor gespecialiseerde testen voor spelling, rekenen en lezen.

Voor meer informatie over
het verloop van een diagnostisch onderzoek

KLIK HIER

Voor meer informatie over
de kostprijs van een diagnostisch onderzoek

KLIK HIER

Bij wie kan je terecht voor diagnostiek van kinderen en jongeren?

Voor de aanmelding, intakegesprek en psychodiagnostisch onderzoek kunt u terecht bij Kathleen Vander Cruyssen.

 

Wie kan er terecht bij Kathleen voor psychodiagnostiek?

 Wij bieden een multidisciplinair onderzoek aan voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen vanaf 3 jaar voor:

 • Aandachtonderzoek
 • Intelligentieonderzoek
 • Belevingsonderzoek
 • Gedragsonderzoek
 • Onderzoek naar alle leerproblemen

 U kan als ouder en/of hulpverlener bij ons terecht bij een vermoeden van of vragen rond:

 • Aandachts- en concentratiemoeilijkheden
 • Impulsiviteit en hyperactiviteit
 • Gedragsmoeilijkheden
 • Hoogbegaafdheid, zwakke begaafdheid
 • Emotionele problematieken (verlies, depressie, motivatie)
 • Leerproblemen: lezen, spelling en rekenen

Nog vragen? Een afspraak maken?

Voor een intakegesprek in kader van diagnostisch onderzoek kan je terecht bij Kathleen Vander Cruyssen.

Ga naar het contactformulier

Kathleen Vander Cruyssen

Klinisch Psycholoog | Psychodiagnostisch onderzoek

0456 20 94 50 | kathleen@sleutelbosninove.be

Meer over Kathleen