Verloop van een diagnostisch onderzoek

 • Aanmelding
  Na een eerste contact (telefonisch of via mail) spreken we af voor een intakegesprek.
 • Intakegesprek
  In een eerste gesprek stellen we graag kort Sleutelbos en ons aanbod voor.
  We maken daarnaast vooral tijd om te luisteren naar de redenen om tot bij ons te komen: wat loopt precies moeilijk, tegen welke problemen bots je aan, waarvoor zoek je nu hulp. Samen bespreken we eveneens de al dan niet succesvolle oplossingen die reeds geprobeerd werden en vinden we steeds ook zaken die nog goed gaan.
 • Intern overleg
  Met alle informatie uit de aanmelding en het intakegesprek overleggen we intern met het diagnostisch team. Tijdens dit overleg stellen we een plan van aanpak op: welke begeleiding en/of onderzoeken vinden wij aangewezen, wanneer kan dit plaatsvinden, hoeveel zal dit kosten.
 • Onderzoek
  Na goedkeuring van het onderzoekstraject en in overleg worden er een aantal afspraken ingepland bij de verschillende collega’s om de onderzoeken uit te voeren.
 • Adviesbespreking en verslag
  Na het laatste onderzoek (en een intern overleg) spreken we opnieuw af om alle resultaten samen te bekijken. Wij bezorgen de betrokkenen (en op vraag ook andere hulpverleners) een uitgebreid verslag van het volledige onderzoek. Daarnaast overlopen we een voorstel van aanpak, een handelingsplan.
 • Opvolging
  Sleutelbos kan u, uw kind of jongeren verder begeleiden of de ouders begeleiden, ondersteunen of doorverwijzen.
  Het diagnostisch team werk hiervoor ook samen met kinder- en jeugdpsychiaters en andere organisaties (zoals scholen) in de omgeving.