Mariska De Graeve

“Als er iets is dat bergen kan verzetten, dan is dat het vertrouwen in je eigen kracht.”  

Mariska is psychologisch consulente van opleiding. Ze richt zich op hulpverlening aan gezinnen waarin ze ouders ondersteunt in hun opvoedingsvragen en gezinsbegeleiding aanbiedt.
Mariska specialiseerde zich in het oplossingsgericht werken en in Haim Omers concept “Nieuwe Autoriteit” als basishouding van waaruit ouders en opvoeders kunnen handelen in een opvoedingsrelatie.
Ze volgde hiernaast ook een opleiding parallel solo ouderschap om ouders te kunnen ondersteunen en versterken in hun ouderschap als er sprake is van een context van (hoogconflict)scheiding.

Mariska is daarnaast ook hippotherapeute. Ze is er van overtuigd dat dieren en meer specifiek paarden een belangrijke toevoeging kunnen bieden aan hulpverlening. Alvorens paarden te betrekken binnen haar professionele werkzaamheden, volgde ze het tweejarig postgraduaat Hippotherapie/Equine assisted Therapy aan de Artevelde Hogeschool.

Doelgroep en specialisaties

 • opvoedingsondersteuning/gezinsbegeleiding: ouders of andere opvoedingsfiguren en gezinscontexten
  • bij nood aan advies of tips bij specifieke ontwikkelingsnoden of (grensoverschrijdend) gedrag van je zoon/dochter waar je je zorgen om maakt
 • Therapie met assistentie van paarden: kinderen, jongeren en volwassenen
  • bij nood aan ondersteuning in individuele moeilijkheden zoals faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, moeilijkheden om mening te geven of leiding te nemen in groep…

Consultatiemogelijkheden

 • Dinsdag 9u-17u30 (in Sleutelbos)
 • Woensdag vanaf 13u30 (Hippotherapie op locatie in Ninove, Denderwindeke)

Opleidingen

 • Bachelor toegepaste psychologie – Lessius Hogeschool /Thomas More Antwerpen 2003 
 • Postgraduaat Equine Assisted Therapy/Hippotherapie – Arteveldehogeschool (Gent) 2017-2019
 • Pedagogisch ondersteunend en consultatief werken (Interactie-Academie)
 • Hechtingsbevorderend werken met ouders en pleegouders (VCOK)
 • Gecertificeerd voor Signalen van Welzijn/Signalen van Veiligheid – Signs of Safety (Vraagkracht)
 • Gecertificeerd voor de basisopleiding Intensief Kortdurende Thuisbegeleiding (Vraagkracht)
 • Nascholing Tools voor supervisoren, coaches en teambegeleiders (Hogeschool Gent)
 • Opleiding Geweldloos Verzet volgens het NVR Basic training seminar, The Non-Violent Resistance Center, Tel Aviv (Frank Van Holen)
 • Opleiding Non-Violent Resistance with Multi-stressed Families & Looked After Children (Peter Jacob,  PartnershipProjects)
 • Verschillende (internationale) conferenties over geweldloos verzet en Nieuwe Autoriteit
 • Levensredddend handelen voor baby’s, kinderen en volwassenen – EHBO cursus en reanimatie (Delta Healthcare consulting)
 • Parallel Solo Ouderschap: werken met ouders in een hoogconflictscheiding | Vanessa Maes – Konnektit | 4 dagen, 2021
 • Parallel Solo Ouderschap: werken met kinderen en jongeren van wie de ouders in een hoogconflictscheiding zitten | Vanessa Maes In-spirado | 3 dagen 2022
 • Basistraining Trauma-informed Practice | Ybe Castelyn | 2022
 • Workshop ‘Overleving in de Innerlijke Kudde. Ingrijpende gebeurtenissen & paarden als heelmeesters in deze grootse innerlijke processen’ | Martine Huurman – Karus, Melle | 2022
 • 6 daagse basisopleiding Acceptance & Commitment Therapy (ACT) | Allegre Expertisecentrum | 2022
 • 2 daagse workshop “Ouderbegeleiding gebaseerd op ACT en RFT |Sien Verbeeck |2022
 • 3daagse workshop Neuro-de-escalatie |BIGV (Belgisch Instituut voor Geweldloos Verzet) |2022

Werkervaringen

 • Groepspraktijk Sleutelbos – ouderschapsbegeleiding / complexe scheiding & therapie met assistentie van paarden
 • Zelfstandige praktijk Bewust Veerkrachtig – www.bewustveerkrachtig.be
 • Personeels- en financieel administratief verantwoordelijke Cocon-Vilvoorde vzw – ambulante voorziening bijzondere jeugdzorg 
 • Supervisor en contextbegeleidster Cocon-Vilvoorde vzw – ambulante voorziening bijzondere jeugdzorg 
 • Procescoach Dienst ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen – voortraject VAPH
 • (Hoofd)begeleidster Den Distel – residentiële voorziening bijzondere jeugdzorg 
 • Stage hippotherapie in psychiatrisch centrum Karus  
 • Stage bijzondere jeugdzorg – residentiële voorziening Elegast-Conscience Antwerpen
 • Stage VCLB1 Antwerpen

Beroepsverenigingen

 • Beroepsvereniging voor psychologisch consulenten (BPC) 
 • Centaur, Belgische beroepsvereniging voor professionelen die werken aan het welzijn van mensen met assistentie van paardachtigen