Kathleen Vander Cruyssen

Those who don’t believe in magic will never find it .” -Roald Dahl –   ”  

Kathleen is Master in de Klinische Psychologie, met een specialisatie in Gezins- en Opvoedingspsychologie. Ze heeft een bijzondere interesse voor hoogbegaafde kinderen en jongeren en deed onderzoek naar de bepalende factoren voor het welbevinden van hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs.

Kathleen is gespecialiseerd in psycho-diagnostisch onderzoek (intelligentieonderzoek, aandachtsonderzoek, welbevinden,…) en informatieverstrekking rond hoogbegaafdheid, ADHD en ASS.

Kathleen heeft een warm hart voor kinderen, adolescenten en hun ouders. Ze heeft persoonlijk ervaring met het begeleiden van kinderen en adolescenten met ASS, ADHD en hoogbegaafdheid en wil vanuit haar kennis andere ouders een hart onder de riem steken.

Kinderen worden soms verkeerd begrepen op school of thuis en soms is de schoolse omgeving niet aangepast aan hun pedagogische behoeften, wat kan leiden tot heel veel verdriet en frustratie. Een correct inschatten van de cognitieve mogelijkheden van een kind, evenals het vaststellen of uitsluiten van een mogelijke leer- of ontwikkelingsstoornis vormt vaak de sleutel voor de oplossing. Wanneer men weet wat er aan de hand is, kan men dit ook uitleggen aan het kind/de jongere, ouders en school. Dat kan leiden tot aangepaste maatregelen op school, een aangepaste schoolkeuze en eventueel extra begeleiding. Soms is het ook al gewoon belangrijk voor kinderen of jongeren dat ze beseffen dat ze niet alleen zijn en er nog veel kinderen of jongeren zijn zoals henzelf.

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen
 • Vermoeden van hoogbegaafdheid, ontwikkelingsachterstand, AD(H)D, leerproblemen, ASS, schoolmoeheid, …
 • Psycho-diagnostisch onderzoek (intelligentieonderzoek, aandachtsonderzoek, welbevinden,…)
 • Schoolloopbaanbegeleiding, studiekeuzebegeleiding

Consultatiemogelijkheden

 • Dinsdag 9u-17u30
 • Donderdag 9u-17u30

Opleidingen

 • Master in de Klinische Psychologie, specialisatie in Gezins- en Opvoedingspsychologie-VUB

Werkervaringen

 • Zelfstandig klinisch psycholoog
 • Centrum Ontwikkelingsstoornissen- psychodiagnostisch onderzoek-stage
 • CLB – Psycho-pedagogisch consulent-stage

Beroepsverenigingen

 • Gecertificeerd klinisch psycholoog (VVKP)
 • Visum klinisch psycholoog: 348917
 • Psychologencommissie: 692133352