Studiebegeleiding

Wat is studiebegeleiding?

”Leer Leren” voor kinderen en jongeren die moeite ervaren bij het studeren. 

Scholieren worden tijdens hun schoolloopbaan regelmatig met moeilijkheden geconfronteerd. Die situeren zich op diverse vlakken, zoals moeite hebben om zich te concentreren, gaandeweg de motivatie verloren hebben, hulp wensen bij het maken van een realistische planning of begeleiding behoeven bij het structureren en instuderen van de leerstof. Vaak is het ook noodzakelijk om via succeservaringen de zelfzekerheid van de student op te krikken en/of het plezier om bepaalde vakken te studeren opnieuw op te wekken. Soms volstaat een duwtje in de rug om weer op pad te geraken, soms is intensieve begeleiding nodig.
Het kan ook helpend zijn om begeleiding te krijgen wanneer je merkt dat je minder goed in je vel zit of je gedachten vaak ergens anders zitten op school of tijdens het studeren. Samen proberen we alles op een rijtje te zetten zodanig je schoolresultaten hier geen extra stressfactor hoeven te worden. Bovendien kan het hebben van de diagnose ADHD of ADD je schoolse prestaties ook belemmeren.

 

Voor wie is studiebegeleiding?

Eerst bekijken we samen waar het precies is dat de leerling vastloopt bij het studeren en met welke specifieke hulpvraag hij/zij terechtkan bij onze studiebegeleidster. Bij aanvang van de studiebegeleiding vindt er een intakegesprek plaats waar de ouders en student hun ervaringen en verwachtingen kunnen kenbaar maken. De begeleiding is zeer divers en afhankelijk van de specifieke behoefte van de leerling.

  • Leerlingen van lagere en middelbare school die moeite ervaren met het bijhouden van taken en toetsen en hierbij meer structuur en planning willen aanleren
  • Leerlingen van lagere en middelbare school die moeilijkheden hebben met het instuderen van leerstof, die nood hebben aan technieken om samenvattingen of schema’s op te stellen.
  • Leerlingen van lagere en middelbare school die nog weinig motivatie hebben op schools gebied.
  • Leerlingen van lagere en middelbare school die kampen met algemene concentratieproblemen of daar bijkomend een diagnose AD(H)D of ASS hebben.

Nog vragen? Een afspraak maken?

 

Ga naar het contactformulier

Frauke De Braekeleer

Klinisch Psycholoog |Studiebegeleidster

0492 04 47 10 | frauke@sleutelbosninove.be

Meer over Frauke