Complexe Scheiding

Wat is begeleiding bij complexe scheiding?

Elke scheiding brengt een periode van stress voor ouders en kinderen met zich mee. Het duurt even alvorens iedereen kan wennen aan een nieuwe gezinssituatie, maar meestal keert de rust na een tijdje terug. Als de spanning toch aanwezig blijft, kan dit soms leiden tot een ongewilde, aanhoudende strijd tussen ouders waar kinderen zich middenin bevinden.

Wanneer je gezamenlijk ouder bent van een kind, is een vorm van contact met je ex-partner onvermijdelijk. Maar als de kwetsuren of het wantrouwen zo groot zijn, lijkt samenwerken en communiceren met de andere ouder een quasi onmogelijke opdracht.

In deze situaties kan Parallel Solo Ouderschap* een mogelijke manier zijn om ouderschap na een scheiding vorm te geven.

In zo’n oudertraject word je uitgedaagd om je niet te laten leiden door de strijd in je interacties.

Wanneer je hier als ouder voor kiest, ga je je aandacht richten op jouw ouder-kindrelatie, los van de andere ouder. Je focust op wat je kind van je nodig heeft in zijn realiteit van opgroeien bij twee, vaak verschillende ouders die niet meer bij elkaar wonen.

*Parallel Solo Ouderschap werd als methodiek ontwikkeld door Vanessa Maes en vond zijn oorsprong in de systemische visie op ‘ouderschap na scheiding’ en op ‘parallel ouderschap’ van Lieve Cottyn

 

Voor wie is begeleiding bij complexe scheiding?

Voor ouders die zich herkennen in onderstaande situaties:

  • Voor ouders die geconfronteerd worden met een scheidingssituatie waar er sprake is van hoog conflict.
  • Wanneer samenwerking of contact met de andere ouder niet meer lukt en je er als ouder voor kiest om individueel, los van de andere ouder een oudertraject aan te gaan. Er is m.a.w. geen samenwerking of contact met de andere ouder nodig om een positieve verandering mogelijk te maken voor je kind als je merkt dat hij of zij last ervaart van de scheiding.
  • Mogelijks heb je het gevoel dat juridische procedures de bovenhand nemen.
  • Wanneer de aanwezige spanning en wantrouwen als slopend aanvoelt en veel energie van je vragen.
  • Wanneer jijzelf, je omgeving of hulpverleners merken dat je kind(eren) last ervaren van de scheiding.
  • Wanneer je graag concrete en praktische tips wenst over vb. hoe een aanvallende mail van de andere ouder te beantwoorden, hoe je om moet gaan met zorgen die je kind je brengt over het voorbije weekend,…

Nog vragen? Een afspraak maken?

Ga naar het contactformulier

Mariska De Graeve

Psychologisch consulent - Hippotherapeute

0456 18 36 54 | mariska@sleutelbosninove.be

Meer over Mariska