Ouderschapsbegeleiding

Wat is ouderschapsbegeleiding?

Uitdagingen horen bij het ouderschap en bij het opvoeden van kinderen. We doen ons best om de combinatie van werk en gezinsleven in goede banen te leiden, maar uiteraard loopt dit niet dagelijks van een leien dakje. Elk gezin en ook elk kind is anders en je krijgt nu eenmaal geen pasklare handleiding mee.

Meestal kan je terugvallen op je eigen “toolbox” om zelf, met de hulp van de andere ouder of met je netwerk, de uitdagingen die zich in je gezin afspelen het hoofd te bieden.

Wanneer zaken anders lopen dan je gehoopt had, heb je misschien twijfels en de behoefte aan een luisterend oor, tips of iemand die even mee met je zoekt naar hoe je het verder wil aanpakken.

 

Voor wie is ouderschapsbegeleiding?

Bij ouderschapsbegeleiding denken we aan vragen over:

  • de ontwikkeling en het gedrag van je kind
  • uitdagingen die gepaard gaan met een aanpassing in je gezinssituatie zoals een scheiding, een nieuw samengesteld gezin…
  • welke interventies je kan inzetten als je kind risicovol gedrag stelt en je ook verder wil investeren in jullie relatie
  • hoe je de harmonie in je gezin kan behouden wanneer je gezin door omstandigheden onder druk staat

Gesprekken zijn in het Nederlands en in het Frans mogelijk.

Doorheen de gesprekken kijken we op welke manier de begeleiding het beste aansluit bij je vragen. Soms gaat het om gesprekken met ouder(s) of andere opvoedfiguren. Soms kan het ook zinvol zijn om gesprekken of observaties van interacties tussen jou/jullie en je kind(eren) te integreren. Gesprekken met het hele gezin of met jullie bredere netwerk, school, … zijn eveneens mogelijk

Nog vragen? Een afspraak maken?

Ga naar het contactformulier

Mariska De Graeve

Psychologisch consulent - Hippotherapeute

0456 18 36 54 | mariska@sleutelbosninove.be

Meer over Mariska