Gezinstherapie

Wat is gezinstherapie?

 

Elk gezin wordt geconfronteerd met gebeurtenissen die extra aandacht vragen, elk gezin ontwikkelt patronen in het omgaan met elkaar. Dit evolueert niet altijd op een manier dat we met elkaar in verbinding blijven. Deze verbinding terug vinden, maakt dat we er opnieuw kunnen zijn voor elkaar.
In gezinstherapie wordt er op zoek gegaan naar de krachten van een gezin. Deze liggen aan de basis om aan de slag te kunnen gaan met de dingen die moeilijk lopen.
Gezinstherapie kan helpen om (on)zichtbare dynamieken te leren kennen en zien. Dit kan helpend zijn om hier samen mee om te gaan. Bepaalde dynamieken maken het soms moeilijker om elkaar te begrijpen. In gezinstherapie wordt een neutrale plek aangeboden waar iedereen een stem krijgt.
In eerste instantie nodigen we het hele gezin uit voor een gesprek. Doorheen het proces kunnen individuele sessies aangewezen zijn om bepaalde onderwerpen beter te begrijpen, verwerken.
De frequentie en de duur van het therapeutisch proces is afhankelijk van de hulpvraag, motivatie, haalbaarheid… . Soms verloopt het hele proces bij één therapeut, maar soms werken we ook samen met collega’s om jullie gezin de meest gepaste ondersteuning te bieden.  

 

Wie kan er terecht bij onze gezinstherapeut?


Gezinstherapie kan helpend zijn: 
 

 -Eén van de gezinsleden heeft het moeilijk met bepaalde dynamieken in het gezin.
“Mijn ouders en broer zijn zeer ambitieus en sportief. Ik ben eerder creatief ingesteld en nogal rustig van aard. Ik heb het gevoel een beetje uit de boot te vallen…” 

 -Eén van de gezinsleden heeft een probleem waar het hele gezin onder lijdt
“Mijn oudste zoon heeft specifieke noden. Het is zoeken naar tijd en energie om ook de andere kinderen te geven wat ze nodig hebben.” 

-Het gezinsleven gaat gepaard met conflicten, spanningen… waar één of meerdere gezinsleden onder lijdt(en)
“Er zijn vaak ruzies tussen mijn man en dochter. Dit bepaalt de sfeer voor het hele gezin.” 

 -Er is een ingrijpende verandering binnen het gezin; onder vorm van bepaalde gebeurtenissen of levensfasen. Het vinden van een nieuw evenwicht blijkt niet vanzelfsprekend te zijn.
“Wij als ouders zijn jaren geleden gescheiden en onze puberdochter lijkt hier nu plots mee te worstelen.”
“Het overlijden van oma weegt op ons gezin. We kunnen hier moeilijk over praten met elkaar.” 

Soms nemen moeilijkheden ons zo in beslag en brengen ze ons en ons gezin uit evenwicht. Binnen gezinstherapie wordt er gekeken naar de mogelijkheden om dit evenwicht te vinden. Hoe deze moeilijkheden er ook uitzien, vaak is het gezin de plaats bij uitstek om de oplossing te vinden. 

Nog vragen? Een afspraak maken?

Onze coördinator Silke helpt je verder. Zij zal samen met jou kijken wie van ons team jullie het beste verder kan helpen.

Ga naar het contactformulier

Silke De Roeck

EFT-relatietherapeute| Systeempsychotherapeute| Supervisor in systeemtherapie en counseling i.o. | Coördinator Sleutelbos

0477 81 37 26 | silke@sleutelbosninove.be

Meer over Silke

Katrien De Feyter

Klinisch Orthopedagoog| Psychotherapeute volwasenen| Relatie en gezinstherapeute io.

0468 28 86 03 | katrien.defeyter@sleutelbosninove.be

Meer over Katrien